Petrol Energy

PLCZ /EN /DE /

Petrol Energy

Meruna, s.r.o., je distributorem produktu Petrol Energy v rámci Evropy:
Polsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Rumunsko, Litva, Moldavsko, Lotyšsko a Malta.

Petrol Energy je automobilové palivové aditivum (používané
pro dieselové a benzinové motory) – novozélandský produkt zvyšující efektivitu
spalování paliv. Přípravek je bezpečný pro životní prostředí, snižuje emise spalin,
spotřebu paliva a prodlužuje životnost motoru.

Máte-li zájem o zajištění distribuce ve vaši zemi, kontaktujte nás, prosím, na adrese petrol@meruna.cz.

Více informací o Petrol Energy najdete níže a na stránkách národních distrubutorů.


MERUNA - je distributorem v:


Proč používat Petrol Energy ?

Menší spotřeba paliva

Petrol Energy je unikátní směs látek ovlivňujících vlastnosti paliva. Produkt prodávaný ve formě tablet se rychle rozpouští v palivu (účinný v benzinu a motorové naftě) a podléhá úplnému spalování.

Čistí a vytváří mikrofilm, například na pístech, vstříkování nebo ve spalovací komoře. Díky tomu dochází k reálnému snížení spotřeby paliva o 5 až 15 %. Při ujetí 10 000 km ročně (9% redukce spalování) to představuje úspory na úrovni 700–800 zlotých.

Vyšší výkon a větší úspory

Petrol Energy je výkonný a poměrně levný způsob jak zlepšit technické parametry vozidla a jeho výkon.

  • Chrání ventily a zajišťuje čistotu vstřikovacího systému.
  • Prodlužuje životnost oleje a palivového filtru.
  • Snižuje usazování sazí ve výfukovém systému.
  • Ochrana životního prostředí

    Petrol Energy je přípravkem bezpečným, ekologicky čistým, který nezanechává žádné usazeniny nebo vedlejší produkty v palivové nádrži, motoru, potrubí a na ventilech.

    Používání aditiva Petrol Energy významně přispívá k omezování emisí spalin. Snížením emisí na úroveň 30% – 50% umožní uživateli reálně ovlivnit čistotu ovzduší a stav životní prostředí.